Stikkord: ‘debatt’

14. februar 2012

Vellykket master-markering foran Stortinget

Tirsdag 31. januar samlet et hundretalls mennesker seg foran Stortinget for å kreve masterutdanning innen filmproduksjon i Norge. Arrangementet var et initiativ fra studentene på Den norske filmskolen. Til tross for januarkuldas kjølige eksteriør ble det et vellykket arrangement med varme ord fra filmskapere og stortingspolitikere.

26. januar 2012

MASTERUTDANNING PÅ FILMSKOLEN NÅ!

Stort sett alle kunstutdanninger i Norge har masterutdanning. Men på Den norske filmskolen har vi ingen. Skolen har fått godkjent et nytt masterprogram, men kan ikke starte opp programmet fordi Kunnskapsdepartementet ikke vil betale for dét utdanningen koster. Og det beløpet på ca. 10 millioner kroner tilsvarer støtten på en enkelt spillefilm. Derfor samles vi foran Stortinget tirsdag 31. januar for å markere vårt ønske om masterutdanning på Filmskolen. [4]

10. april 2011

Styrk filmskolen

Erlend Loe skriver: I lys av de siste ukenes storm rundt den tilsynelatende lite vellykkede Pax kan det virke som om både støttesystemet, produsentene og filmskaperne selv har behov for betydelig profesjonalisering. Filmkonsulentens jobb er vanskelig, regissørens er håpløs, produsentenes teft for det laget de setter sammen er hundre prosent avgjørende for om prosjektet skal kunne ha en sjanse i havet til å lykkes.

17. september 2010

Brev fra dekanen

Denne uka kom det et åpent brev fra en samlet filmbransje til både kultur- og kunnskapsministeren. Ikke uventet har dette brevet skapt en del reaksjoner i media, med overskrifter som ”bekymret for norsk film”, og saker på NRK nyheter og Kulturnytt på radio P2. Jeg er blitt spurt hva vi ansatte på Filmskolen mener om dette. Tar vi dette som kritikk, som om det vi gjør og den skolen vi prøver å skape ikke er god nok. Da blir svaret et høyt og ruvende: absolutt ikke!

16. september 2010

Krav om å styrke film- og TV-utdanningen

Filmbransjen krever et løft i filmutdanningen og har sendt ut et åpent brev til kulturministeren og kunnskapsministeren der de ber om at filmskolen gis særskilte ressurser til å utvikle et masterstudium innen audiovisuell produksjon, og til å etablere den etter- og videreutdanning som Stortinget har vedtatt. Den norske filmskolen må gis status som kunsthøgskole/vitenskapelig høgskole, innenfor eller utenfor rammen av Høgskolen i Lillehammer.

1. september 2010

Filmskoledebatten

Annet hvert år uteksamineres 42 studenter fra Den norske filmskolen med seks eksamensfilmer som vises på kortfilmfestivalen i Grimstad og på NRK. Og annet hvert år oppstår en debatt i offentligheten om skolen er bra nok, om pedagogikken er oppdatert i forhold til bransjens ønsker og behov, om hvorfor den ligger på Lillehammer, og om regissørene fra dette kullet er de etterlengtede frelserne som skal løfte norsk film ut i den store verden. [2]