Stikkord: ‘Åse Kathrin Vuolab’

6. oktober 2011

Skrivedager del 2

Nå sitter jeg med eksamenfilm, eksamensfilm og eksamensfilm. Lite annen undervisning, med unntak av møter og ting som har med eksamensfilmen å gjøre. Det betyr også mye skrivedager. Stryk det siste, det blir mye skriveuker på skriveuker. Og hvis man stagnerer i skrivingen er ikke det så lett å komme videre. Derfor kan det hende at man ikke skriver enkelte dager.. [4]

9. desember 2010

Julekalenderen 2010: Luke 9

Desember er tid for julebord. Filmskolen har også et julebord, men først skal de ansatte ha et helt for seg selv. Manusstudent Åse Kathrin Vuolab har tatt en kikk på forberedelsene som foregår i studio 1 og 2.

6. desember 2010

Julekalenderen 2010: Luke 6

Vi gjør ikke bare store øvelser på Filmskolen, slik som høstens sjangerfilm, men også små enkle oppgaver som tar for seg enkeltelementer av det som til sammen blir en film (og innimellom tuller vi litt). Manusstudent Åse Kathrin Vuolab har filmet bak scenene på innspillingen av en slik ultrakortøvelse, hvor både øvelsen og bakomfilmen er skutt på mobil.

27. september 2010

Skrivedager

Det første året på filmskolen hadde vi på manus forskjellige kurs som strakk seg fra en til fire uker. Da hadde vi forelesninger med øvelser fra 9-16. Etter det hadde vi ofte skrivelekser til dagen etter. Og noen dager var såkalte skrivedager, ingen undervisning men du skal selv disponere tiden godt.. Her kommer en illustrasjon av en av mine skrivedager. [1]

1. september 2010

Flashback og payoff

De aller første timene jeg var på Den norske filmskolen var i et stappfullt klasserom med 41 andre nervøse mennesker. Disse menneskene var mine nye, men fremmede klassekammerater. Fremtidige kolleger i et vakkert aldersspenn fra 21-36 år. Bakerst i rommet fyltes en rad med lærere, teknikere, resepsjonister og en hel skokk mennesker jeg fortsatt er usikker på hvem er den dag i dag. Alle nysgjerrige på det nye kullet på Filmskolen. Kull 7. Oss. [2]