Krav om å styrke film- og TV-utdanningen

Filmbransjen krever et løft i filmutdanningen og har sendt ut et åpent brev til kulturministeren og kunnskapsministeren der de ber om at filmskolen gis særskilte ressurser til å utvikle et masterstudium innen audiovisuell produksjon, og til å etablere den etter- og videreutdanning som Stortinget har vedtatt. Den norske filmskolen må gis status som kunsthøgskole/vitenskapelig høgskole, innenfor eller utenfor rammen av Høgskolen i Lillehammer.

Se innslaget publisert på NRK sine sider 16. september 2010.
Les mer om saken på Rushprint
publisert 16. september 2010.

Studentene ved Den norske filmskolen publiserte 22. januar 2010 et innlegg skrevet av Jan Trygve Røyneland i samarbeid med studenter ved kull 6 og kull 7 som omhandlet DNF´s formelle status som høyskole.