Hvem er vi?

Studenter i studioproduksjon

Studenter i studioproduksjon

En av fordelene vi opplever her på filmskolen er mangfoldet av studenter. Vi kan vise til representanter fra 9-10 forskjellige land, vi kan vise til en tilnærmet kjønnsfordeling på 50%, og en aldersforskjell på 16 år mellom den yngste og den eldste. Men selv innen de logistiske rammene, er vi fortsatt veldig forskjellige som mennesker. Vi har mange erfarne, uerfarne, kunstneriske og tekniske mennesker, fordelt på 9 linjer.

Framover kommer vi til å presentere linjene i sin helhet. Hva inneholder de? Hvem inneholder de? Slik kan dere, potensielle søkere, se at vi har plass alle slags mulige mennesker her oppe i kulda. Og det med studentenes egne ord.