DNF julekalender – Luke 22

INT. HODET TIL JARAN – ETTERMIDDAG