New structures in screenwriting: Masterclass med strukturguru Linda Aronson

Av Idun Hermansen Kvasbø

Den anerkjente australske manuskonsulenten Linda Aronson holdt den 18. og 19. november masterclass i «nye strukturer i historiefortelling på film» på Filmens Hus i Oslo. Med utgangspunkt i fortellerstrukturene til blant annet Pulp Fiction, 21 Grams og The Hours forklarte strukturguruen hvordan man kan skrive flashback-manus og jobbe med non-lineære historiestrukturer. Klippeklassen var der med to av sine hovedlærere, Einar Egeland og Inge-Lise Langfeldt.

Linda Aronson på London Screenwriters Festival 2011.

«Hvorfor denne insistering på én protagonist og én lineær historie?»

Med dette åpner Aronson to intense dager i ikke-lineær fortellerstruktur på Filmens Hus, og da kurset tidvis følger det samme ikke-lineære mønsteret, gjelder det å holde tunga rett i munnen. Aronson vil ta et oppgjør med en filmindustri som har en tendens til å behandle en tradisjonell treaktsstruktur som den riktige måten å fortelle en historie på – en tendens der andre strukturer blir sett på som «regelbrytere». Det er ulike måter å fortelle historier på og ulike historier krever følgelig ulike fortellermåter. Ved for eksempel å hele tiden tenke i tradisjoner hvor vi har én protagonist, kan vi ødelegge en historie hvor filmens kjerne egentlig ligger i gruppen av mennesker. Eller: en historie kan ikke følge en kronologisk treaktsstruktur hvis selve energien i fortellingen ligger i den ikke-lineære strukturen.

«This is not to break any rules, it is to create»

I nærmere 20 år har Aronson analysert ikke-lineære fortellerstrukturer. Det har resultert i boken, The 21-century screenplay, som var utgangspunktet for hennes forelesning. Det er en enormt detaljert beskrivelse av ulike fortellerstrukturer og underkategorier, og med eksempler og tabeller som hun bruker i sine analyser. Aronson har studert filmer som fungerer og ikke fungerer, og hun har oppdaget at de filmene som fungerer er de som følger et mønster. Selv filmer som Pulp Fiction og 21 grams, som tilsynelatende hopper frem og tilbake i tid og historier, følger et spesifikt mønster, og det er disse nøkkelpunktene som holder fortellingen sammen. På to dager tar hun publikumet (bestående hovedsaklig av manusforfatterere og klippere) igjennom seks hovedoverskrifter i parallell narrative – seks kategorier som igjen har en rekke underkategorier. Og det Aronson til enhver tid presiserer er at ulike kategorier passer ulike filmer.

«You need to go in the joy of the idea to find the structure»

Linda Aronson holdt en utrolig inspirerende masterclass og vi anbefaler alle å ta en titt på hennes hjemmeside, hvor en mengde av hennes analyser og sjekklister er publisert. Nye former og strukturer er hele tiden i utvikling, hybrider oppstår og Aronson oppdaterer jevnlig.

«At last you will understand Pulp Fiction! All the vague confusing things that teachers and studio executives say about flashback, turning points and multiple protagonists are whipped into coherent shape, in a comprehensive, precise and extremely practical theory.» Christopher Vogler, Author of The Writers’ Journey

Klemz fra klippz

Karl, Thomas, Toril, Herman, Kristian og Idun