Den norske film- og fjernsynsskolen 2013

Det ble for ikke mange uker siden offentliggjort på HiLs hjemmesider at Den norske filmskolen slår seg sammen med TVF til den norske film- og fjernsynsskolen i 01.01 2013. Vedtaket innebærer en deling av dagens TVF allerede fra 01.08.2011. Styret besluttet samtidig at studiemiljø innen kulturprosjektledelse og film- og fjernsynsvitenskap blir en del av den nye avdelingen for samfunnsfag fra 01.08.2011.

Bransjerepresentantene i Filmskolens styre redegjør i denne artikkelen fra Rusprint for etableringen av DNFF og hvorfor det er riktig å slå sammen Filmskolen med TV-utdanningen ved HiL.