Dokumentarprosjekter

Idag starter den intensive preproduksjonsperioden av dokumentarfilm for lyd, klipp og foto. Parallelt med høstproduksjonene av PP6 har vi tenkt igjennom temaer og idéer det kunne være interessant å gjøre et dypdykk i. Vi har gjort research på våre idéer godt veiledet av lærere og gjestelærere og like før jul pitchet vi for gjester fra NRK, NFI samt dekanen vår, Thomas.

Det har vært en anstrengende periode, for det er ikke lett å sjonglere flere prosjekter i forskjellige faser samtidig, men vi har nå endt opp med 6 dokumentarteams som i midten av januar skal ut av filmskole-boblen for å møte virkeligheten. Premissene for dokumentaroppgaven er at hvert team skal bestå av en lydmann, en klipper og en fotograf, det skal filmes i utlandet og det skal være en norsk link. De 6 teamene skal reise til Peru, Sør-Afrika, Brazil, Irland, New York og Tanzania. Innspilling vil foregå til begynnelsen av februar, etterfulgt av en etterarbeidsfase på omtrent 1 måned. Gjett om vi gleder oss!

Det er også verdt å nevne at triangel 1 har startet med forberedelsene til Penneprøve 7; idéutvikling og manusutarbeidelse til en åpningssekvens av en spillefilm. Samtidig har produsentene dratt avgårde til Oslo på utplassering hos bl.annet 4 1/2, Friland, Maipo, Filmkameratene, Motlys og Tordenfilm.