Suspense, Mystery & Surprise

Denne uken har vi hatt besøk av 11 skuespillere fra Høgskolen i Nord-Trøndelag Teaterproduksjon og Skuespillerfag. Bakgrunnen for innrykket fra nord er en workshop med Camilla Skousen, Leder for klippelinjen ved Den Danske Filmskolen. Camillas workshop fokuserte på begrepene Suspense, Mystery og Surprise, og har strukket seg over 6 dager. Under workshopen skulle det produseres 3 små filmer i teams bestående av en regissør, en fotograf og en klipper. Hver gruppe fikk tildelt 2 skuespillere og sammen skulle de komme på idè, skrive manus og filme den første dagen. Andre dagen klippes filmen og evalueres i kinoen.

Definisjon «Suspense»
A – Publikum og hovedperson vet det samme.
B – Publikum vet noe som hovedpersonen ikke vet.
Referansefilmer: «Vitne Til Mord» – «Dear Hunter» – «Dancer In The Dark»

Definisjon «Mystery»
Dramaturgisk betegnelse for en fortellerform hvor noe skal oppklares — noe som er en gåte for både tilskuer og hovedkarakter. Referansefilmer: «Signs» – «Seven» – «Nattevakten»

Definisjon «Surprise»
Dramaturgisk betegnelse for en fortellerform hvor man overrasker både publikum og hovedkarakter. Gjerne en fullstendig ordinær scene, inntil det overraskende inntreffer og hele filmen vender, fra pluss til minus eller omvendt.
Referansefilmer: «LA Confidential» – «The Crying Game» – «Spider»

Workshopen har pushet oss til å tenke kreativt i forhold til overnevnte begreper og for det meste har vi styrt unna de klassiske klisjéer. Det har vært utfordrende å snekre sammen en scene som på kort tid skal oppfylle kravene, uten særlig utstyr bortsett fra dv-kamera, en lampe og en isoporbit. Arbeidet med skuespillerne har vært veldig spennende og vi har knyttet gode kontakter for fremtiden.