Kom inn til oss, så gjør vi noe sammen!

Som et tidligere innlegg her på filmskolen.montages.no nevnte, så er vi i kull 7 alene på filmskolen for tiden. Kull 6 er uteksaminerte og har takket for seg. De har ryddet ut sine kontorer og etterlatt til oss å fylle dem. Og det gjør vi etter beste evne, men kun i påvente av kull 8.

Tidligere leder av lydlinja, Jan Lindvik skrev i sitt innlegg i Rushprint 26. august 2010 at filmproduksjon er helt avhengig av samarbeid mellom de forskjellige bidragsyterne. Dette har også dekan Stenderup gjentatt flere ganger. ”Til forskjell fra all annen kunst, kan ikke film skapes alene.”Også gjesteforeleser og regissør Pål Øie snakket om temaet når han var hos oss i starten på dette semesteret: ”Jeg innser at jeg som regissør ikke kan like mye om de forskjellige fagområdene som fagsjefene, min oppgave er å suge denne kunnskapen ut av dem, å skape entusiasme for prosjektet hos den enkelte filmarbeiderern.”

Vi er avhengige av hverandre. Av å gjøre hverandre gode. Av faglige diskusjoner, av forskjellige synspunkter og av å utfordre hverandre. Dette gjelder ikke bare for de gangene vi er i produksjon, det gjelder alle aspekter av skolegangen. Samarbeid mellom linjekolleger, samarbeid på tvers av linjer og samarbeid mellom elever og skolens kollegie. Og ikke minst: – mellom kullene!

Hvor vil jeg med dette? Jeg vil fram til mandag 10. januar. Det er fristen for å kunne søke opptak til kull 8. Vi på kull 7 tenker allerede på dere, selv om ingen vet hvem dere er. Om du er inne på disse sidene og leser dette, er du kanskje en av kandidatene?

Selv om du kanskje vet mye om filmskolen allerede, kan det også hende at dette ikke er tilfellet. Derfor ønsker jeg å prøve og gi et innblikk i hva som venter deg. I dette innlegget ønsker jeg til å kunne si noe om hva vi på produsentlinja holder på med, også håper jeg at flere av mine kolleger på kull 7 kan komme på banen å skrive noen ord om sin linje, slik at du som søker til kull 8 kan få en litt større innsikt i hva du går til.

I sommer har jeg reflektert over hva det første året på filmskolen har vært. Det har utvilsomt vært preket av å skape en felles håndverksmessig plattform for alle oss 42 studentene. Derfor har noe kanskje vært selvsagt, mens andre kurs har vært langt utenfor kunnskapshorisonten min. Men like mye som fokuset har vært på å gi oss et felles språk, har det også vært på å sveise oss sammen. På mange måter føler jeg at det er at filmskolen starter. Nå er vi mye tryggere på hverandre og skuldrene er lave. Det gjør heller ikke noe at vi skal begynne år 2 med sjangefilm. Mye lek og moro, mye arbeid. Fortsatt lave skuldre.

Produsentstudent. Det området jeg kanskje har lært mest om så langt, er feltet bransjekunnskap. Jeg visste lite om finansieringsprossesser, kinotall, forbund, rammevilkår (denne listen kan bli lang!) juridiske vilkår for filmarbeidere og tilbakebetalingsplaner før jeg kom inn. – og fremdeles kan jeg selvsagt ikke si at jeg har full kontroll på alt, men jeg føler at jeg har en helt annen oversikt over hvilke emner jeg bør ha under huden når mine tre år på Lillehammer er talte og jeg er (forhåpentligvis) kvalifisert til å gjøre en jobb ute i bransjen.

En produsent er en pådriver. En med oversikt og en sparringspartner for de andre i produksjonen. Du sitter også med ansvaret for at prosjektet blir gjennomført, både innenfor de tidsrammer som er satt og innen før de økonomiske vilkår prosjektet har.

Jeg og mine linjekolleger snakker mye sammen om både produsentrollen og om produksjonsprossessene på skolen. Vi tør å utfordre skoleledelsen når det er noe vi er uenige i, eller har behov og ønsker om forandring av ett eller annet. Sammen er vi sterke og det er alltid fint å ha noen å diskutere løsninger eller problemer med. Vi deler erfaringer og støtter hverandre om det er behov for det. Vi har foreløbig klart å holde den interne konkurransen på et sunt nivå. Noe jeg tror er klokt. (og håper mine kolleger er enige i dette.)

I tillegg til samarbeid som det har vært snakket mye om, vil jeg trekke fram et begrep til som jeg synes er like viktig. Kommunikasjon. Å samarbeide handler om å kommunisere. Jeg føler det er mitt ansvar å påse at kommunikasjonen fungerer når jeg er produsent for et team under en øvelse på filmskolen. På samme måte håper jeg filmskolen føler ansvar for at kommunikasjonen mellom skolen og de kommende kull 8-studentene finner sted i riktige kanaler og til riktig tid.

Det er dette som er min motivasjon for å skrive dette innlegget. Jeg vil gjerne starte en dialog med kull 8 allerede nå. Det vil, naturlig nok, være ren enveikommuniksjon på dette tidspunktet, men om litt info lekker ut til de som vil ha den, håper jeg flere på kull 7 tar min oppfordring og skriver noen ord om sin linje.

De av dere som har fulgt sommerens filmskoledebatt, har lest at dekan Stenderup snakker om at vi skal ”…gøre den til jeres skole.” Vår skole er også kull 8s skole, likeledes som den var kull 6s.

Vi gleder oss til å treffe dere og dere skal vite at dere er hjertelig velkomne.

Clas Lien Berge
Produsentstudent, kull 7