Filmskolesøknad FAQ

Vi har begynt å svare spørsmål på Twitter og på bloggen om søknad til kull 8 som har leveringsfrist mandag 10. januar. Enkelte spørsmål gjentar seg, og vi anbefaler derfor at du tar en kikk på Twitter-strømmen til filmskolestudentene (@filmskolen) og undervisningsleder Fredrik Graver (@fgraver) for å se om det du lurer på allerede er besvart. Ellers kan spørsmål også stilles på bloggen i kommentarfeltet her: https://filmskolen.montages.no/2011/01/05/kull-8-søknadsfrist-10-januar/

Det kommer mange tekniske spørsmål om studiekompentanse, Søknadsweb og annet som vi ikke er i stand til å svare på. Fredrik ber om at disse spørsmålene sendes til opptak@hil.no, hvor de kan hjelpe med slike problemer.