Åpent brev til kulturminister Anniken Huitfeldt

Denne saken ble originalt publisert 22. januar 2010 på forrige utgave av Studentenes blogg, samt i Dagbladets papirutgave, og er skrevet av Jan Trygve Røyneland i samarbeid med studenter ved kull 6 og kull 7.

I februar 2009 satte Kulturdepartementet i gang en høringsrunde der de tok sikte på å innlemme flere kunstutdannelser i ”Stipend basert på gjennomført kunstutdanning”. Den norske filmskolen (DNF) var én av mange som sendte høringssvar, men uten videre forklaring stoppet prosessen plutselig opp. Hva skjedde?

Vi synes det er rart at studenter ved den høyeste kunstfaglige utdannelsen innen film i Norge ikke kvalifiserer til et stipend som bla. teaterinstruktørstudenter, figurteaterstudenter, ballettstudenter og musikkstudenter er kvalifisert til.

Vi antar at dette ikke bunner ut i forskjellige oppfattelser av hva som er kunst. Kunst tar mange former, og innenfor hvert felt skapes både kommersielle og kunstneriske verk. Å definere kunst er derfor vanskelig, men det kan jo ikke være tvil om at film kan være kunst?

Sakens kjerne er muligens DNF´s formelle status. Alle studiene som nevnes over er definert som utdannelser på kunsthøyskoler. DNF er ikke definert som en kunsthøyskole fordi det ikke hadde noen praktisk betydning da DNF ble opprettet. Derfor er DNF i dag en avdeling underlagt Høgskolen i Lillehammer på lik linje med f. eks Avdeling for helse- og sosialfag.

Som vår dekan nylig påpekte i et intervju i bransjebladet Rushprint, gjør DNF´s formelle status det vanskelig å følge utviklingen i en bransje der teknologi og fortellerplattformer forandrer seg i et voldsomt tempo. Vi mistenker at mangelen på en formell status som kunsthøyskole også stikker kjepper i hjulene for våre muligheter i overgangen til arbeidslivet gjennom bla. den ovennevnte stipendordningen.

I Kulturdepartementets høringsbrev står det bla. ”De utdanningsprogrammer som er inkludert i ordningen skal og bør kvalifisere til kunstnerisk virksomhet på høyt nivå, nasjonalt og internasjonalt. Dette vil i dag si bachelor- og masterprogrammer som utdanner profesjonelle kunstnere.” Betyr dette at vi studenter, siden DNF ikke har et bachelor- og masterprogram, utelukkes fra stipendordningen? Hva med at DNF faktisk forvalter det nasjonale utdanningsansvaret på filmfeltet og at skolen i sin 11-årige levetid gjentatte ganger har vist at uteksaminerte studenter kvalifiserer til virksomhet på høyeste nivå både nasjonalt og internasjonalt? Dette må jo bety noe.

På linje med utdannelsene som er innlemmet i stipendordningen går også vi en usikker frilanstilværelse i møte når vi etter tre år forlater skolen på Lillehammer. Dersom Kulturdepartementet faktisk mener noe med denne stipendordningen, kan ikke vi skjønne annet enn at DNF også burde innlemmes.

Oppfordringen er klar kulturminister: Ta affære! Dette er en høyst merkelig forskjellsbehandling.

Med vennlig hilsen,

Studentene ved Den norske filmskolen

(Brevet er gjengitt i Dagbladets papirutgave 21. januar 2010)