Stikkord: ‘utdanning’

31. august 2010

Åpent brev til kulturminister Anniken Huitfeldt

I februar 2009 satte Kulturdepartementet i gang en høringsrunde der de tok sikte på å innlemme flere kunstutdannelser i ”Stipend basert på gjennomført kunstutdanning”. Den norske filmskolen (DNF) var én av mange som sendte høringssvar, men uten videre forklaring stoppet prosessen plutselig opp. Hva skjedde?