Penneprøve 6 er i boks!

Etter mange lange uker med skriving, tegning, planlegging, budsjettering, bygging, maling, øving, lyssetting, nerver og søvnløse netter er seks grupper ferdig med innspilling av sine sjangerfilmer. Vi har laget film noir, science fiction og westernfilmer i studio, med god hjelp fra kostymedesignere fra KHiO og skuespillere fra fjerde året ved Statens teaterhøgskole (også KHiO).


Det bygges i studio!

Det skjer store ting i studio om dagen. Folk flyr rundt i malerklær og skrur, spikrer, maler, patinerer, skjærer og former til langt på natt. Første grupper ut er Film Noir med opptak til helgen. Stay tuned for fler videoer og bilder fra denne uhyre krevende og interessante tiden i studio 1 & 2.


Hooket

”Jeg har noe å fortelle dere, en ting jeg hørte om i går aftens på middag hos Thomas Stenderup,” forklarer den danske klipperen Niels Pagh Andersen og kikker lurt på oss over brilleglassene. Alle setter seg fremover. Ut på tuppen av stolene. Niels smiler bredt. ”Har jeg fanget interessen?”


Skrivedager

Det første året på filmskolen hadde vi på manus forskjellige kurs som strakk seg fra en til fire uker. Da hadde vi forelesninger med øvelser fra 9-16. Etter det hadde vi ofte skrivelekser til dagen etter. Og noen dager var såkalte skrivedager, ingen undervisning men du skal selv disponere tiden godt.. Her kommer en illustrasjon av en av mine skrivedager.


Suspense, Mystery & Surprise

Denne uken har vi hatt besøk av 11 skuespillere fra Høyskolen i Nord-Trøndelag Teaterproduksjon og Skuespillerfag. Bakgrunnen for innrykket fra nord er en workshop med Camilla Skousen, leder for klippelinjen ved Den Danske Filmskolen.


Brev fra dekanen

Denne uka kom det et åpent brev fra en samlet filmbransje til både kultur- og kunnskapsministeren. Ikke uventet har dette brevet skapt en del reaksjoner i media, med overskrifter som ”bekymret for norsk film”, og saker på NRK nyheter og Kulturnytt på radio P2. Jeg er blitt spurt hva vi ansatte på Filmskolen mener om dette. Tar vi dette som kritikk, som om det vi gjør og den skolen vi prøver å skape ikke er god nok. Da blir svaret et høyt og ruvende: absolutt ikke!


Krav om å styrke film- og TV-utdanningen

Filmbransjen krever et løft i filmutdanningen og har sendt ut et åpent brev til kulturministeren og kunnskapsministeren der de ber om at filmskolen gis særskilte ressurser til å utvikle et masterstudium innen audiovisuell produksjon, og til å etablere den etter- og videreutdanning som Stortinget har vedtatt. Den norske filmskolen må gis status som kunsthøgskole/vitenskapelig høgskole, innenfor eller utenfor rammen av Høgskolen i Lillehammer.


Previsualisering

Penneprøve 6 er høstens store produksjonsøvelse ved Filmskolen, og garantert et tilbakevennende tema på bloggen de nærmeste månedene. Triangel 1 — produsent, manusforfatter og regissør, skrev manus til filmene i månedsskiftet august/september, og selv om prosessene overlapper hverandre, er det nå det kreative triangelet bestående av regissør, fotograf og produksjonsdesigner som styrer skuta.


Random tanker

Alla vi har historier från vårt liv som vi berättar vidare till folk. På middagar, lunch-raster och om du är som jag, ibland till random folk på busshållplatsen. Korta, roliga, anekdoter som en gång var längre fakta-summeringar. Det är den historien som, då jag berättade den för första gången dagen efter, var bara förmedling av information. Men eftersom åren gick, började den historien förändras. Den blev kortare, smartare, mer precis, allt beroende på hur folk reagerade på den. Detta ledde till att historien i själva verket förvrängdes i mitt eget minne. Nu när jag berättar den ändrar jag tonläge, tempo, betoning på orden och kastar in konstpauser, allt beroende på vem jag berättar den till. Den har alltså gått från att vara en ren nyhetsförmedling till en anekdot. Från en händelse till en historia. Detta är Filmskolan för mig.


DIALOGDIALOG

Vi lydfolk var så heldige å få med oss et veldig fint møte i vår. Norsk Filmlyd forening arrangerte en samling av den norske filmbransjen der målet var å få i gang en dialog om dialog i norsk film, fordi kvalitet tilsynelatende har blitt verre og verre. Ofte referert til som ”lydsyken”. Møtet var ufattelig inspirerende og traff spot on på problemstillingen: «norsk dialog har blitt dårlig og uforståelig, hvorfor?».